ข่าวล่าสุด
Home / ข่าวและกิจกรรม / ครองตน ครองคน ครองงาน คณะศึกษาศาสตร์ ม.กีฬา วิทยาเขตอุดร เตรียมส่งครูคุณภาพออกสู่สังคม

ครองตน ครองคน ครองงาน คณะศึกษาศาสตร์ ม.กีฬา วิทยาเขตอุดร เตรียมส่งครูคุณภาพออกสู่สังคม

31ต.ค.62 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ ชั้น 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดี มกช.วิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน 2 เพื่อแนะแนวทางนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างสมบูรณ์แบบ จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์นำโดย ผศ.วาสนา เหล่าสูงเนิน รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.รจนา ป้องหนู กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 106 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น พัฒนาคนพร้อมส่งมอบครูคุณภาพออกสู่สังคมไทย
.
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มกช.วิทยาเขตอุดรธานีได้จัดโครงการปฏิบัติการสอน 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษา ศษ.บ.พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 จำนวน 106 คน ออกปฏิบัติการสอน 2 ในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 45 โรงเรียน ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี สกลนคร เลย หนองคาย นครพนม หนองบัวลำภู ขอนแก่น และบึงกาฬโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติการและศึกษางาน เรื่องการจัดทำแผนการสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 200 ชม. การจัดทำโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับพลศึกษา และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู 160 ชม. รวมปฏิบัติงานตามสมรรถนะที่คุรุสภากำหนดไม่น้อยกว่า 360 ชม.

ผศ.วาสนา เหล่าสูงเนิน รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เน้นย้ำหลัก “ การครองตน ครองคน ครองงาน” รักษาคุณธรรมจริยธรรมแห่งความเป็นครู ผนวกกับประสบการณ์จริงที่จะต้องสร้างเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อออกไปผลิตเด็กเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคตประชาสัมพันธ์ มกช.อด อริศรา แสงศิริวิวัฒน์ ภาพ/ข่าว

Check Also

การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 26 …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi