ข่าวล่าสุด
Home / ข่าวและกิจกรรม / สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ทางเลือก ทางรอดของนักสื่อสารยุคศตวรรษที่ 21”

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ทางเลือก ทางรอดของนักสื่อสารยุคศตวรรษที่ 21”

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ทางเลือก ทางรอดของนักสื่อสารยุคศตวรรษที่ 21”

TNSU NEWS : (9 พ.ย. 62) สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ทางเลือก ทางรอดของนักสื่อสารยุคศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ (ชั้น 3) อาคารเอราวัณ โดยมีอาจารย์ชนะ ฤทธิธรรม หัวหน้าสำนักงานกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคุณสิทธิกร จันทรสาน (โมเดิร์นไนน์ทีวี) และคุณเฉลิมศักดิ์ อุสุพานิชย์ (อสมท. อุดรธานี) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

ทั้งนี้กิจกรรมโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ทางเลือก ทางรอดของนักสื่อสารศตวรรษที่ 21” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชาสัมมนาทางการสื่อสารการกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจการสื่อสารยุคใหม่ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสื่อและการปรับตัวของสื่อในศตวรรษที่ 21

ภาพ/ข่าว: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

Check Also

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

วันที่ 23 – 24 …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi