ข่าวล่าสุด
Home / ข่าวและกิจกรรม / ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 3 อาคารเอราวัณ ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตอุดรธานีประธานการประชุม คณะผู้บริหาร นายสุพล ยะปะภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ไพวัน เพลิดพราว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ดร.จิราวรรณ พาชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นางวิยะดา วรรณขันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวศรินญา นิยมวงศ์ รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ ผศ.วาสนา เหล่าสูงเนิน รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นายชนะ ฤทธิธรรม หัวหน้าสำนักงานกีฬา นางสาวพจนา แก้วสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี เหล่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 93 ท่าน โดยการประชุมมีการรายงานผลการดำเนินการของแต่ละฝ่าย และ 3 คณะ ประกาศแจ้งเพื่อทราบ กิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี

Check Also

การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 26 …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi