ข่าวล่าสุด
Home / ข่าวและกิจกรรม / โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. น. ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี พร้อมด้วยนายสุพล ยะปะภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ไพวัน เพลิดพราว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  นางวิยะดา วรรณขันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ดร.ธนาวัฒน์ จูมแพง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   นางสาวศรินญา นิยมวงศ์ รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์  ผศ.วาสนา เหล่าสูงเนิน รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ชนะ ฤทธิธรรม หัวหน้าสำนักงานกีฬา นายภิญโญ  สำนวน  นางสาวนัฏฐนิช เจริญวรชัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมการ LIVE FACEBOOK โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคารเอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

Check Also

การประเมินเพื่อติดตามผลเชิงประจักษ์การดำเนินงานของสถาบันฯ

วันพฤหัสบดีที่ …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi