ข่าวล่าสุด
Home / ข่าวและกิจกรรม / ประชุมเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประชุมเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ประชุมเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันศุกรที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ผู้ช่วยอธิการบดี 5 ฝ่าย รองคณบดี 3 คณะ หัวหน้าสํานักงานรองอธิการบดี และหัวหน้าสํานักงานกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จัดการประชุมสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีจำปีการศึกษา 2561

ตามหลักเกณฑ์และดำเนินการคัดเลือกสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา

2.คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารจัดการกีฬา การบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ .การบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยวและนันทนาการ การสื่อสารการกีฬา และ การพัฒนากีฬาและนันทนาการชุมชน

3.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา และพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ

Check Also

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

  บรรยากาศ …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi