ข่าวล่าสุด
Home / ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
   
         
นายสุพล  ยะปะภา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ไพวัน เพลิดพราว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ดร.จิราวรรณ พาชอบ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
นางวิยะดา วรรณขันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ปะวันนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
นายวัชรพล บุญครอบ
รักษาราชการแทน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
นางสาวศรินญา นิยมวงศ์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
นายชนะ ฤทธิธรรม
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 นางสาวพจนา แก้วสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี
นายภิญโญ สำนวน
หัวหน้าสำนักงานกีฬา

 

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi