ข่าวล่าสุด
Home / ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี
   
         
นายสุพล  ยะปะภา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ไพวัน เพลิดพราว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ดร.จิราวรรณ พาชอบ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
นางวิยะดา วรรณขันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ปะวันนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.ธนาวัฒน์ จูมแพง
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
นางสาวศรินญา นิยมวงศ์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผศ.วาสนา เหล่าสูงเนิน
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 นางสาวพจนา แก้วสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี
นายชนะ ฤทธิธรรม
หัวหน้าสำนักงานกีฬา

 

spadegaming slot

https://caar-web.org/pages/cmd368/

https://caar-web.org/pages/togel-online/

https://revistas.unam.edu.pe/public/journals/assets/mpo-slot/

https://en.atu.edu.iq/wp-content/themes/twentytwenty/mpo-slot/

https://revistas.unam.edu.pe/public/journals/assets/sbobet/